Lyrics paroles de chants

Lyrics paroles de chants

Na godé (Solomon Lange)

Sabon rai, ka bani, nagode Ceto, ka bani, nagode Taimako, ka bani, nagode Nasara, ka bani, nagode Iyali, ka bani,…

ubangiji (Solomon Lange)

ubangiji na yabo da girma nakane ubangiji na girma da dokaka nakane ubangiji na yabo da girma nakane masoyi na…